درباره

کافه رستوران ساربان

ضلع جنوبی کاروانسرای تاریخی مرنجاب امروز به شکل یک کافه مجهز و به روز بازسازی شده تا شما با وجود فاصله زیاد از امکانات شهری از نوش جان کردن یک نوشیدنی با کیفیت محروم نباشید.